Zamówienia publiczne


Idź do treści

2015 r. - zamówienia do 30.000 euro

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej kwoty 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica"
(znak sprawy: BZP.272.2.2.2015)


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
Projekt umowy - Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego
Wykaz wykonanych usług - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego
Plan orientacyjny - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnienu postępowania
skan zawiadomienia o unieważnieniu

Rozeznanie cenowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej kwoty 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykaszanie traw oraz wycinanie samosiejek na działkach gruntowych Skarbu Państwa usytuowanych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego"
(znak sprawy: BZP.272.2.7.2015)

Rozeznanie cenowe z dnia 15.10.2015 r.
skan Rozeznania cenowego

Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego
Projekt umowy - Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.10.2015 r.
skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Rozeznanie cenowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej kwoty 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów Skarbu Państwa oraz Powiatu Jeleniogórskiego"
(znak sprawy: BZP.272.2.8.2015)

Rozeznanie cenowe z dnia 16.10.2015 r.
skan Rozeznania cenowego

Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego
Projekt umowy - Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego

UWAGA: Nastapiła zmiana treści Rozeznania cenowego oraz Załączników Nr 1 i 2 do rozeznania. Poniżej udostępnione zostały dokumenty po wprowadzonej zmianie - do pobrania i stosowania przez uczestników postępowania.
Zmianie uległ m.in. termin składania ofert -
oferty należy składać do godz. 10:00 w dniu 27.10.2015 r.

Rozeznanie cenowe po zmianach z dnia 21.10.2015 r.
skan Rozeznania cenowego po zmianach z dnia 21.10.2015 r.

Formularz ofertowy po zmianach z dnia 21.10.2015 r.
Projekt umowy po zmianach z dnia 21.10.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.11.2015 r.
skan informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozeznanie cenowe - postępowanie o wartości poniżej kwoty 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo KARKONOSZE na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze"
(znak sprawy: BZP.272.2.19.2015)

Rozeznanie cenowe
skan Rozeznania cenowego

Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego
Logo KARKONOSZE - Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.12.2015 r.
skan informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej kwoty 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Usuwanie z dróg powiatu jeleniogórskiego pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym"
(znak sprawy: BZP.272.2.17.2015)

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia oferty
skan Zapytania ofertowego - zaproszenia do złożenia oferty

Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego
Wykaz pojazdów - Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Projekt umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego


skan informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty z dnia 23.12.2015 r.


Strona główna | 2014 | 2015 | 2015 r. - zamówienia do 30.000 euro | 2016 | 2016 r. - zamówienia do 30.000 euro | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego